Balkan Araştırmaları

Avrupa ve Asya arasında kalan ve bu coğrafi konumu nedeniyle tarih boyu çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Balkan bölgesi zengin tarihi, sosyo-kültürel, dinsel, dilsel ve siyasal özellikleri gereği Eurasian House’un ilgi alanına girmektedir. Bununla birlikte Balkanlara yönelik çalışma konseptimiz şu aşamada Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan ile sınırlı tutulmuştur. 

Makedonya´da bulunan Osmanlı dönemine ait 7 mimari şaheser
Arnavut Ayaklanması Sonrası Makedonya Türklerinin Siyasal ve Sosyal Durumu
Makedonya´da Türk Kimliği ve Kültürünün Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Çetin ve zor yılların geleceğini bilen az ama öz Türkler, yeni bir savaşım için usunu ve bileklerini seferber edip, Balkan Yarımadası´nı terk etmemeye hazır duruma geçmişlerdi.
Kosova´nın ikinci büyük şehri olan Prizren günümüzde Osmanlı-Türk kültürünü yaşatan en önemli yerleşim yerlerinden biridir.
Hakkımızda
x