Doğu Avrupa Araştırmaları

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere yoğunlaştığımız Doğu Avrupa Bölgesi’nde, Kuzey Karadeniz – Doğu Avrupa – Kuzey Kafkasya – Ural Altay havzalarında kalan ve demografik çoğunluğu Doğu Slavları (Moldovan, Belarus, Rus, Ukrayn) ile çeşitli Türki (Türk) kökenli topluluklardan oluşan Moldova, Belarus, Ukrayna ve Rusya ülkelerinin zengin tarihi, edebi, felsefi, dilsel, sosyo-kültürel ve siyasal birikimleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Rusya´nın iktisadi tarihi ve teorisyenleri.
Görsel ve Çağdaş Mitoloji Üzerine
Irina Svistunova´nın kaleminden, İstanbul´un Ruslarca Öyküsü
Rusya Gerçekleri Üzerine Sosyolog Ella Paneyah İle Mülakat
Rus edebiyatının büyük yazarının hayatı ve eserleri
Gorki´nin Makar Çudra adlı öyküsü ile Sabahattin Ali´nin Değirmen adlı öyküsünün mukayesesi
I. Petro´nun Avrupalılaşma Ülküsünde, Moskova Kültüründen Uzak Yeni Başkenti
Ülken için "soyunu" başka hiçbir yerden alamazsın
Türkler ve Ruslar coğrafi yakınlığa rağmen karşılıklı algı bakımından birbirinden bir hayli "uzak" iki millettir
Çoğu insanın sadece fıkralardan duyduğu kent: kendine "Rus taşrasının başkenti" adını veren, fıkraların kahramanı Uryupinsk.
Hakkımızda
x