Güney Kafkasya Araştırmaları

Karadeniz ile Hazar havzaları arasında kalan ve bu coğrafi özelliği nedeniyle eski zamanlardan beri kadim toplulukların Doğu–Batı ve Kuzey–Güney hattında “geçiş güzergâhı” olan Güney Kafkasya bölgesi Gürcü, Ermeni ve Azerilerin yansıra farklı kökenli pek çok topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölge bağlamında Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ülkelerinin zengin tarihi, edebi, dilsel, sosyo-kültürel ve siyasal birikimleri incelenmektedir.

Nuh Aleyisselam´ın Torunlarının Mezopotamya´dan Kafkasya´ya ve Osmanlı Devleti´nin Çıldır Eyaleti Egemenliğine Uzanan Saklı Tarihi
Bir ulusun ana vatanına iki asırlık hasreti
XIX. Yüzyıl Azerbaycanında Kadın Sorunu ve Mirza Fetalı Ahundov
Yüzyıllarca birlikte, çoğu zaman aynı devletin tebaası olarak yaşayan iki millet, başta dil olmak üzere, musiki, mimarî, çeşitli el sanatları ve edebiyat sahasında karşılıklı olarak birbirine etkide bulunmuşlardır
2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Gürcistan ve Türkiye´nin ilişkileri yüzyıllara uzanmasına rağmen bu iki ülke arasındaki edebi ilişkiler yakın geçmişe dayanmaktadır
Hakkımızda
x