Orta Asya Araştırmaları

Dağlar, çöller ve bozkırlarla kaplı olan, kadim Moğol, Hun ve Türk–İslam medeniyetlerine ev sahipliği yapan Orta Asya bölgesinde Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Moğolistan ülkelerinin zengin tarihi, sosyal, kültürel, dilsel, iktisadi ve siyasal birikimleri araştırmalarımıza konu olmaktadır.

Kırgız Sovyet Cumhuriyeti´nin Kurucu Öncüsü
1856-1916 yılları arasında Rusya´nın Kırgızistan´da izlediği toprak ve göç politikaları
"Hepimiz söylemekteyiz ki: dedelerimizin istediği hürriyeti kazandık. Bundan sonraki görevimiz, bağımsızlığı gelecek nesillere emanet etmektir. "
Tüm ortak çalışmaların lokomotifi olan iktisadi birliktelik ancak birbirini yakından tanıyan, ortak değer ve hedeflerde buluşan genç kuşakların varlığı ile mümkün olmaktadır
Türk dünyası kavramının temeli ve atalarımızın ruhu, Ulu Hoca Ahmet Yesevi´nin vatanı olan kutsal Türkistan´da ebediyen yaşamaktadır.
Hakkımızda
x