Merkezi Asya Araştırmaları

Orta Asya bölgesinde yer almasına karşın dilsel yakınlık (Farsça dil ailesi) nedeniyle ayrı bir sınıflandırmaya gidilen “Merkezi Asya” bölgesinde Afganistan, Tacikistan ve İran ülkelerinin zengin tarihi, edebi, felsefi, dilsel, sosyo-kültürel ve siyasal birikimleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

İnançlardan edebiyata, binlerce yıllık bir anlatı
İki kardeş ulusun toplumsal ve diplomatik ilişkileri
Modern İran Edebiyatının Gelişmesinde Rus Eserlerinin Tercümelerinin Rolü
Ortadoğu´da ortaya çıkıp Amerika ve Avrupa?da hem sektörel anlamda piyasaya giren hem de festivaller üzerinden sanat niteliği kazanan İran sineması içerik ve tema olarak İran minyatür sanatından ve şiirinden beslenmektedir
Hakkımızda
x