Doğu Akdeniz Araştırmaları

Semavi dinlerin çıkış noktası olan ve tarih boyu kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Havzası’nda Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Kıbrıs (KKTC - GKRY), Suriye ve Irak’ın zengin tarihi, edebi, felsefi, dilsel, sosyo-kültürel ve siyasal birikimleri incelenmektedir.

Filistin?e, Siyonizm?e ve İsrail?in Kuruluşuna Genel Bir Bakış
Kürt toplumunun ruhani tarihi
Direnişiyle, Mücadelesiyle ve Sanatıyla Hafızalardan Silinmeyecek Bir İsim
Sudanlı Bir Osmanlı´nın Destanı
Kudüs Fatihi´nin Hayat Öyküsü
Arap Edebiyatının Aykırı Sesi
Medrese öncesi İslam toplumunda eğitim
XXI. yüzyılın en dramatik iç savaşlarından biri, Darfur Sorunu´nun tarihsel ve kültürel incelemesi
Dini sebeplerden, baskılardan, ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı ülkelerinden sürülen, göçe zorlanan ya da kendi istekleriyle göç eden Yahudiler, bu yüzden tarih boyunca en çok göç eden kavimlerin başında gelmektedir.
Afrika ve Ortadoğu kültürlerin kesiştiği yer olan Sudan Cumhuriyeti kadim bir evlilik kültürüne sahiptir.
Hakkımızda
x