Kürtlerin Din Tarihi
26 Mayıs 2016

Kürtlerin Din Tarihi
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google plus'da paylaş Yazdır
 

Medeniyetler tarih sahnesine çıktıklarından bu yana kültürel bir sistem oluşturma sürecindedirler. Bu süreç beraberinde özgün ve ortak kültür olgularını ortaya çıkarmıştır. Çoğu medeniyet sahip olduklarını diğerleriyle paylaşarak ortak kültürün oluşmasında önemli rol oynamıştır; fakat bazı medeniyetler gerek doğal, gerekse beşeri bazı faktörlerin olumsuz etkileri yüzünden daha yalıtılmış bir gelişim süreci geçirmişlerdir. Bu durumu bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır; coğrafi bakımdan farklı toplulukların karşılıklı etkileşimi için daha uygun koşullara sahip olan Mezopotamya’da icat edilen çivi yazısı, etkileşime nispeten elverişsiz ve istilaya kapalı bir bölgede yer alan Mısır’da icat edilen hiyeroglife göre daha hızlı ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. Günümüzde ise halen devam eden bu süreçlerde küreselleşmenin de etkisiyle daha çok paylaşım yapılabilmekte ve bütün medeniyetler üzerlerine düşen görevi daha az olumsuzlukla yerine getirmektedir. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde çoğunlukla Kürt toplumu üzerinden ele alınacak olan “din olgusu” da yukarıda bahsedilen süreçlerin bir parçasıdır. Kürt halkının dini inançlarına başlamadan önce din olgusunun genel karakteristik özelliklerini ve oluşumunu ana hatlarıyla ortaya koymak anlaşılabilirlik açısından faydalı olacaktır. 

 

EurasianHouse Kürdoloji Araştırmaları Asistanı Halil Karataş´ın "Mezopotamya´nın Kadim Halklarından Kürtlerin Din Tarihi" başlıklı çalışmanın tam metnine erlşmek için tıklayınız. 

Hakkımızda
x