Logomuz ve Anlamı

Logo Konsepti :
Avrasya coğrafyasında yer alan kadim kültür ve medeniyetleri temsil eden figürler ve tonlamalar kullanılarak bir derinlik ve kuşatıcılık yakalanmaya çalışılmıştır.

Figür :
Logo figüründe kuşatıcılığı ve ortak tarihsel mirası vurgulaması açısından kubbe modeli kullanılmıştır. Kubbe, tarihçesi Mezopotamya dönemine kadar uzanan, 8. yüzyıldan itibaren İslami mimarı anlayışta yer edinmesiyle birlikte Endülüs Emevîleri vasıtasıyla Avrupa coğrafyasıyla tanışarak zamanla Roma-Grek, Slav-Ortodoks ve Türk-İslam medeniyetinin mimari algısına etki eden ve her bir medeniyette kendine özgü şekle bürünen kültürel bir simgedir. Buradan hareketle Avrasya coğrafyasındaki kadim Roma-Grek, Slav-Ortodoks ve Türk-İslam medeniyetlerinin uzunca bir süre “çatı” figürünü oluşturan Kubbe çeşitleri harmanlanarak bağdaşık bir model yaratılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde Kubbenin altında, tarihçesi milattan önceye, kadim Roma-Grek ve Pers medeniyetlerine uzanan “sütun” figürüne yer verilmiştir.  

Tipografi ve Renkler :

Logonun tipografisinde şerifli, net ancak oval hatlara sahip, kurumsal kimliği ciddiyetle yansıtacak bir font tercih edilmiştir. Logonun renklerinde ise kurumsal kimliği destekleyici, coğrafyanın ortak renkleri sayılan, özgürlüğü, sonsuzluğu, huzuru ve güveni temsil eden mavi tonlar ile heyecanı, zihinsel etkinliği ve canlılığı simgeleyen turuncu hatlar seçilmiştir. Mavi ve tonları Roma-Grek ile Türk-İslam kültürünü temsil edilirken, Slav-Ortodoks kültür turuncu çizgiyle vurgulanmak istenmiştir.

 

Hakkımızda
x