İlkelerimiz

Eurasian House:

 

* Evrensel değerlere, insan onuruna, bireysel potansiyele, ifade ve düşünce özgürlüğüne inanan;
* Dünyayı tüm insanlığın ortak yaşam alanı olarak gören;
* Kadim kültür ve medeniyetlerin daha iyi tanınmasına öncelik veren;
* Avrasya coğrafyasında her türlü yapıcı etkileşimi teşvik eden;
* Karşılıklı yarar temelinde bölgesel güvene, dayanışmaya ve işbirliğine önem atfeden;
* Ortak coğrafya ve tarih bilincinden hareketle entelektüel düzeyde karşılıklı yakınlaşmayı arzulayan;
* 21. yüzyılın kaotik görünümünün bertaraf edilmesinde Avrasya ülkelerin “kaderdaş” olduğunu düşünen;
* Avrasyalı ülkelerin gelişmişlik düzeyine, öz kültürüne ve iç işlerine saygılı;
* Avrasya coğrafyasındaki benzer duygu ve düşünceyi taşıyan sivil nitelikli oluşumlarla işbirliği yapmaya hazır bir sivil toplum kuruluşudur.

Hakkımızda
x