Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Eurasian House’un kurumsal gelişim stratejilerini belirleyen, yıllık mali ve etkinlik planlamasını yapan en yetkili karar alma organıdır. Yönetim Kurulu düzenli olarak belirli dönemlerde toplanır. Bunun yanı sıra ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Yönetim Kurulu Başkanı her yıl Yönetim Kurulu üyeleri arasında düzenlenen seçimlerde oyçokluğunu alarak işbaşına gelir. Eurasian House´un Yönetim Kurulu´nda bir grup akademisyen, kamu görevlisi ve sivil kişiler bulunmakta olup, öncül idari görev alanların listesi aşağıda sunulmuştur.

Onursal Başkan
Salih YILMAZ

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü’nde lisans programından mezun olan Salih Yılmaz, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı’nda doktorayı ise Ankara Üniversitesi Genel Türk Tarihi alanında tamamlamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş süreci içerisinde eğitim projelerini yürüterek 2004-2009 yılları arasında Türkiye’yi temsilen Avrupa Konseyi Tarih Komisyonu Ulusal Komite Üyeliği yapmıştır. 2009 yılında Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış; 2010 yılında ise Doçent unvanını almıştır. 2011 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde kadrolu öğretim üyesidir. 2014-2015 yılları arasında Rusya-Moskova Maksim Gorki Enstitüsü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2015 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Profesör unvanını almıştır.

 

Salih YILMAZ, Rusça ve Türk lehçelerinden Kazakça ve Karakalpakça bilmektedir. 1996-2015 yılları arasında Rusya, Orta Asya ve diğer bazı ülkelerde akademik çalışmalarda bulunmuştur. Orta Asya–Kafkasya–Rusya Tarihi, Ermeni Meselesi, Avrupa Tarihi–Kimlik, Tarih Eğitimi, Tarih ve Toplum vb. ana araştırma konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca Rusya’da İslam ve İslamofobi, Kafkasya Toplulukları, Rusya Toplulukları, Avrasya Birliği konularında çalışmalarına devam etmektedir.


İletişim: salihyilmaz@eurasianhouse.net 

 

 

Başkan Yardımcısı
Cenk BEYAZ

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü lisans programından mezun olan Cenk Beyaz, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek tamamlamıştır. Hâlihazırda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Beyaz, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimine de devam etmektedir. 2011-2012 yılları arasında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında Hollanda’daki Groningen Üniversitesi, Sosyal ve Davranış Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ve 2014 yılında Uluslararası Yaz Okulu Programı çerçevesinde Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi´nde Uluslararası Alman Dili ve Kültürü Okulu’nda eğitim gören Beyaz’ın 2013 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanan "Dersaadet´te Bir Sosyalist: Parvus Efendi" adlı bir kitap çalışması bulunmaktadır. 

 

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Başkan Yardımcısı
Samet ŞİMŞEK

Samet Şimşek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans öğrenimine ise önce Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında, daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Bölümü’nde başlamış olup, halen bu bölümde tez çalışmasına devam etmektedir. Şimşek akademik olarak “Yerelleşme, Bölgesel-Yerel Kalkınma, Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik” alanları üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda İlmi Yaşam ve Medeniyet Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı olan S. Şimşek, evli ve bir çocuk sahibidir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Dış İlişkiler Danışmanı
Mehmet ÇINAR

Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Mehmet Çınar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

 

1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak diplomatik kariyerine başlayan M. Çınar anılan Bakanlığın merkez teşkilatında muhtelif görevlerin yanısıra yurt dışında sırasıyla T.C. Belgrad Büyükelçiliği (Sırbistan), T.C. Bağdat Büyükelçiliği (Irak), T.C. Tebriz Başkonsolosluğu (İran), T.C. Londra Büyükelçiliği (İngiltere), T.C. Dakka Büyükelçiliği (Bangladeş), T.C. Berlin Başkonsolosluğu (Almanya), T.C. Nahcivan Başkonsolosluğu (Azerbaycan) ve T.C. Moskova Büyükelçiliği’nde (Rusya) çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur. Benzer şekilde 2001–2003 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu ve 2007–2011 yılları arasında da T.C. St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapmıştır.

 

2016 yılında yaş haddinden emekliye ayrılan M. Çınar hâlihazırda Avrasya İlmi Araştırmalar Derneği Genel Sekreteri ve Eurasian House Dış İlişkiler Danışmanı olarak sivil toplum faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Hukuk Müaviri
Gülçin KIRATLI

Avukat Gülçin Kıratlı ilk ve orta öğretimini Denizli ilinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans programından mezun olmuştur. Hâlihazırda Ankara Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır. Avukatlık mesleğine ek olarak G. Kıratlı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde / hukuk danışmanlığı hizmetlerinde bulunmuş olup, sicile kayıtlı resmi “Arabulucu” statüsüne de sahiptir. Ayrıca 2007-2013 tarihlerini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı DPT Adalet Hizmetleri ve Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu’nda görev yapmıştır. Orta düzeyde Almanca ve İngilizce dillerini bilen Av. Kıratlı evli ve iki çocuk sahibidir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Kurumsal İletişim Danışmanı
Hasan SARI

İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamlayan Hasan Sarı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Bölümü´nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra "makine teknisyeni" olmuş, ardından bu alandaki eğitimine daha fazla devam etmeyerek Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü´ne kayıt yaptırmış ve buradan mezun olmuştur. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Gençlik ve Siyaset” üzerine yapan Hasan Sarı, hâlihazırda aynı bölümde “Siyasal İletişim ve Dil” konusunda doktora tezi hazırlamaktadır. Örgün eğitimin yansıra 1996’da Yormaz Çay Sanayi’nde (Rize), 1998’de Erdemli Yayıncılık’ta (Rize), 2002’de Çavuşoğlu Otel’de (Rize), 2008’de İlim Yayma Cemiyeti Özel Mehmet Akif Ersoy Öğrenci Yurdunda (Müdür, Ankara), 2010’da TİDEF’te (İlahiyat Federasyonu, İstanbul), 2012’de Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nde (İstanbul) çalışmıştır. 2015 yılından itibaren bir kamu kurumda görev yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında hizmet vermiş ve proje üretmiş olan H. Sarı’nın 2010’da “Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Sözlüğü”, 2013’te “Siyasetin Öznesi Akgençlik” ve 2015’te “Bizim Hikâyemiz” başlıklı yayınlamış kitapları ve bir dizi makalesi bulunmaktadır.


İletişim: info@eurasianhouse.net

Medya Danışmanı
Ömer Rahmi SERİM

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan Ömer Rahmi Serim, aynı üniversiteye bağlı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dallarında yüksek lisans programlarından mezun olmuştur.

 

Ö. R. Serim’in bugüne kadar kaleme aldığı şiir, deneme ve tahlilleri “Edebi Pankart”, “Hafıza Kaybı”, “İzdüşüm”, “Genç İstikbal” ve “Hece” isimli dergilerde ve Tutanak Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alan Ö. R. Serim, evli ve bir çocuk babasıdır. Gazeteci olan Serim, hâlihazırda TRT Parlamento Muhabiri olarak görev yapmaktadır.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Mali Müşavir
Kadir KILIÇ

Lise eğitimini Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu lisesinde tamamlayan Kadir Kılıç, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmuştur. Hâlihazırda uluslararası bağımsız denetim ve mali danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir firmada denetçi olarak olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve firmalara mali danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Yönetim Kurulu Üyesi
Reşat İSKENDEROĞLU

M. Reşat İskenderoğlu, ilk ve orta öğrenimini Batman’da tamamlamasını müteakip Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Batman Barosu bünyesinde stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. 2012-2013 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında Hukuk Müşavirliği görevini üstlenmiştir. Avukat İskenderoğlu bu görevinden Eylül 2015 itibariyle istifa ederek Ankara Barosu bünyesinde avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. İskenderoğlu, avukatlık mesleğine ek olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde/hukuk danışmanlığı hizmetlerinde bulunmuş olup hâlâ “İlmi Yaşam ve Medeniyet Derneği” ile “Külliye Derneğinde” kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Yönetici Asistanı
Mariam HAFİZİ

İlk ve orta öğrenimini Afganistan’da alan Mariam Hafizi hâlihazırda Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Orta Asya ülkeleri siyasi ve kültürel ilişkileri, Türk dış politikası alanlarında çalışmalar yürüten M. Hafizi Farsça, Türkçe, İngilizce ve orta düzeyde Korece bilmektedir.

İletişim: info@eurasianhouse.net

Yönetici Asistanı
Büşra SOLMAZ

İlk ve orta öğrenimimi İzmir’de tamamlayan Büşra Solmaz, hâlihazırda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Örgün eğitiminin yanı sıra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) “Güvenlik Bilimleri Stajı”, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nda “Gençlik Çalıştayı”, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde “Paramı Yönetebiliyorum”, “Eğitmenler Eğitimi” ve “Ulusal Gençlik Parlamentosu” programlarına katılmıştır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen B. Solmaz Ortadoğu, Türk dış politikası ve terörizm alanında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Hakkımızda
x