Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Eurasian House’un tanıtım, temsil ve icra organı olup, Yönetim Kurulunca alınan kararlar çerçevesinde etkinlikler düzenler, gerekli sponsorluk çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere projeler hazırlar. Ayrıca Eurasian House bünyesinde yer alan Komisyonların düzenli olarak çalışmaları için gerekli altyapıyı ve koordinasyonu sağlar. Yürütme Kurulu’nun başında, Yönetim Kurulunca her yıl seçimle görevlendirilen bir Genel Koordinatör bulunur. Hâlihazırda Yürütme Kurulumuzda bulunan yetkililerin listesi hiyerarşik sıraya göre aşağıda sunulmuştur.

Genel Koordinatör
Funda TEMUR

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki lisans programından dereceyle mezun olan Funda Temur, aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamış, ancak daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı öğrenim bursunu kazanması üzerine buradaki eğitimini yarım bırakarak Moskova Devlet Üniversitesi Yüksek Çeviri Okulu Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Rus ve Türk Atasözlerinde Sayı Kavramı” başlıklı tezini savunarak yüksek lisans derecesini almıştır. Örgün eğitiminin dışında Belarus Devlet Üniversitesi “Rus Dili ve Kültürü” ile Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi (Ukrayna) “Hızlandırılmış Ukraynaca Kursu” programlarına katılarak sertifika alan F. Temur ayrıca, “Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği” (DMEDD) bünyesinde “Temel Devlet Protokolü” üzerine özel eğitim de görmüştür. Hâlihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrenimine devam eden F. Temur, Rus dili, edebiyatı ve tarihi, dilbilim, kültür dilbilim, atasözleri ve çeviri yöntemleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Funda Temur evli ve bir çocuk annesidir.

 

İletişim: gencordinator@eurasianhouse.net

Doğu Akdeniz Koordinatörü
Tirab Abbkar TİRAB

Tirab Abbkar Tirab, Ribat Üniversitesi Polis Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamış, ardından Sudan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde eğitimine devam ederek buradan mezun olmuştur. Yüksek lisansını da Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalında “Türkiye ve Sudan Polis Teşkilatlarının Karşılaştırılması: Örgütsel Yapı ve Eğitim Stratejisi Bakımından” başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. Hâlihazırda T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. Tirab güvenlik sosyolojisi, çok kültürlü toplumlar, Afrika ve Ortadoğu kültürel etkileşimi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. T. A. Tirab evli ve bir çocuk babasıdır.

İletişim: eastmediterranean@eurasianhouse.net

Orta Asya Koordinatörü
Myrzakhan BAİBOLOV

Myrzakhan Baibolov lisans eğitimini, Kazakistan´da yerleşik Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü´nde tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Felsefe Bölümü´nden de yüksek lisans derecesini almıştır. Orta Asya ve Türkiye merkezli değişik sivil toplum kuruluşlarında Türk Dünyası Gençliği dayanışması için çeşitli sivil faaliyetlerde bulunan Baibolov, hâlihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde doktora öğrenimine devam etmektedir.

 

İletişim: middleasia@eurasianhouse.net

Merkezi Asya Koordinatörü
Muhammed Zahir RAUF

İlköğrenimi Afganistan’da tamamlayan Muhammed Zahir Rauf, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde almıştır. Hâlihazırda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini bitirmek üzere olan M. Z. Rauf, Alişir-i Nevai Farsça Kursunda Okutmanlık (Afganistan), Aydın Afganistan Derneği’nde Türkçe Öğretmenliği (Afganistan), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afganistan Ankara Büyükelçiliği gibi kuruluşlarda tercümanlık ve Afganlı Öğrenciler Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli dillerde sertifika sahibi olan M. Z. Rauf ayrıca Stratejik Düşünce Enstitüsü Asya–Pasifik Masası’nda staj yapmıştır.

 

İletişim: centralasia@eurasianhouse.net

Doğu Avrupa Koordinatörü
Sofya ŞAMCI

İlk ve lise öğrenimini Rusya’da tamamlayan Sofya Şamcı, lisans eğitimine önce Volgograd Devlet Pedagoji Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başlamış, ancak bu üniversitedeki eğitimine ara vererek Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptırmış ve buradan mezun olmuştur. Hâlihazırda Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere olan S. Şamcı edebiyat ve filoloji alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Sofya Şamcı evli ve bir çocuk annesidir.


İletişim: easterneurope@eurasianhouse.net

Balkan Koordinatörü
Fatih ALİYİ

İlk ve orta öğrenimini Makedonya’da tamamlayan Fatih Aliyi, lisans eğitimine Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde devam etmektedir. Aliyi bugüne kadar TİKA, TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilen kültür, sanat ve gençlik alanındaki etkinliklerde başarıyla görev almıştır. Fatih Aliyi Balkan Türklerinin sosyo-kültürel sorunları, Osmanlı-Balkan tarihi, Türk-İslam medeniyeti, Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

İletişim: balkans@eurasianhouse.net

Güney Kafkasya Koordinatörü
Mehpara SULTANOVA

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlayan Mehpara Soltanova doktora öğrenimine Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde devam etmektedir. Soltanova kariyerinde bugüne kadar Azerbaycan’daki bir devlet okulunda tarih öğretmenliği; Azerbaycan Üniversitesi’nde sosyal psikoloji okutmanlığı; Azerbaycan Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde Danışmanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Medeniyyet.Az” dergisi ve “Kültür” gazetesi başta olmak üzere Azerbaycan’da faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı televizyon, gazete ve dergide muhabirlik/editörlük gibi görevlerde bulunmuştur. Soltanova tarih, kültür ve gazetecilik alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

İletişim: southcaucasus@eurasianhouse.net

Türkiye Araştırmaları Koordinatörü
İsmail ÇALIK

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan İsmail Çalık, aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ORSAM) düzenlenen yaz okuluna katılarak sertifika almıştır. Ayrıca “Model Birleşmiş Milletler Topluluğu’nun” kurucularından olan Çalık, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde daha etkin bir BM modeli üzerine akademik nitelikli çalışmalar yürütmektedir.

İletişim: turkeyresearches@eurasianhouse.net

Proje Koordinatörü
Gökçe ÜNSALDI

İlk ve orta öğrenimini St.-Irmengard Gymnasium’da (Almanya) tamamlayan Gökçe Ünsaldı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim alarak mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Örgün eğitiminin yanısıra Ünsaldı, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli Avrupa Birliği projelerinde görev almıştır. Hâlihazırda bazı sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan Ünsaldı benzer şekilde Türk ve yabancı kuruluşlar tarafından verilen kurslara katılarak, “Devlet Destekli Proje Yazımı”, “PVC (Proje Döngüsü) ve Zaman”, “Karar Alma Süreci ve Proje”, “Ortaklık ve Ağ Kurma”, “Oryantasyon”, “İslam Sosyolojisi ve Demokrasi” “Uyuşmazlık Çözümü, Müzakere ve Arabuluculuk Üzerine Sosyal Projeler” gibi alanlarda ihtisas ve birikim sahibi olmuştur.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Görsel Tasarımcı
Seyfullah ÇİÇEK

İlk ve ortaöğrenimi İstanbul´da tamamlayan Seyfullah Çiçek, Fenerbahçe YDA lisesinden mezun olduktan sonra Kastamonu Üniversitesi Radyo & TV Teknolojisi bölümünü bitirmiştir. Buna ek olarak hâlihazırda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Örgün eğitiminin dışında S. Çiçek, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Genel Müdürlüğü Haber Dairesi Başkanlığında staj yapmış, Yerel bir Televizyon kanalında Kamera Operatörlüğü, Rejisörlük, Grafik ve Video Kurgu - Montaj bölümlerinde çalışmıştır. Bir siyasi partinin gençlik kollarında yönetim kurulu üyesi ve tanıtım medya komisyonunda çalışmalarda bulunmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen S. Çiçek, internet haberciliği üzerine de kişisel olarak bazı çalışmalar yürütmektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Rusça-Türkçe Çevirmen
İbrahim ŞAHBAZOV

Lisans eğitimini Rusya Federasyonu Astarhan Devlet Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan İbrahim Şahbazov, yüksek lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. 2011–2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği’nde Yönetici Asistanı ve Çevirmen olarak görev yapmıştır. Hâlihazırda Stratejik Düşünce Enstitüsü Rusya-Ukrayna Masası’nda Asistan olarak çalışmaktadır. Şahbazov Türk-Rus ekonomik ilişkileri, Ahıska Türkleri tarihi, Rus dış politikası, Rus ekonomisi ve Türk dış politikası alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

İngilizce Mütercim Tercüman
Ceren TÜRKMEN

İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamlayan Ceren Türkmen, hâlihazırda lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünde devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde ikinci lisans programına kayıtlıdır. Örgün eğitiminin yanı sıra C. Türkmen 2012, 2013 ve 2014 yılları yaz dönemlerinde Edirne’de özel bir akademinin yabancı dil kursunda İngilizce Öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca 2013 yılında Avrupa Komisyonu’na bağlı “Youthpass” kapsamında yapılan Gençlik Girişimleri projesinde yer almıştır. Halen serbest çevirmen olarak çeviri faaliyetleri yürütmektedir.


İletişim: info@eurasianhouse.net

Moğolca-Türkçe Tercüman
Bayarmaa BOLDBAATAR

İlk ve ortaöğrenimini Moğolistan’da tamamlayan Bayarmaa Boldbaatar, halen Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Örgün eğitimine ek olarak Ankara Üniversitesi’nden Türkçe Dil Sertifikası ve Kore Kültür Merkezi’nden Kore Dili Sertifikası almıştır. Ayrıca Türkiye ve Moğolistan’da çeşitli ticari kuruluşlarda Moğolca–Türkçe Tercüman olarak çalışmıştır. Benzer şekilde Gazi Üniversitesi bünyesinde Yabancı Öğrenciler Uyum Programında ve Moğol-Türk Kültür ve Dayanışma Topluluğu’nda gönüllü görevlerde bulunmuştur. B. Boldbaatar iyi düzeyde Türkçe, orta düzeyde Korece bilmektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Arapça-Türkçe Tercüman
Ashkn JAMAL

İlk öğrenimini Bursa´da, orta öğrenimini İstanbul´da, lise öğrenimi Kerkük´te tamamlayan Ashkn Jamal, lisans eğitimini de Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmıştır. Hâlihazırda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programına (2015); SETA Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi´ne (2015) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iş birliğinde yapılan I. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi´ne katılarak sertifika almıştır. Bunlara ek olarak Irak Türkmen Edebiyatına yönelik kişisel çalışmalar yürütmektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Kürdoloji Araştırmaları Asistanı
Halil KARATAŞ

İl ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlayan Halil Karataş, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda Adalet Bölümü’nden mezun olmuş; ikinci lisans programına da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. Örgün eğitiminin yanı sıra Küresel Çevre Derneği’nde “İstanbul Çevre İstihdam Eğitimi”, Geleceğin Eğitimi Derneği’nde “Para Yönetimi Eğitimi” ve Türkiye Ekonomi Bankası’nda staj programlarına katılmıştır. Mesleki deneyim bakımından çeşitli ticari kuruluşlarda kısa süreli çalışan Karataş benzer şekilde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Gelişim Kulübü Kurucu Başkanı, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temsilcisi, Genç Barış İnisiyatifi (GBİ) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temsilcisi’, Gençlik Birliği (YINFO) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temsilcisi gibi sivil görevler de almıştır. İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe, orta düzeyde Almanca ve Arapça dillerini bilen H. Karataş Ortadoğu Tarihi, Sosyolojisi, Türkiye’nin Ortadoğu Politikası, İslamofobi ve Kürdoloji alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

Sırpça-Türkçe Çevirmen
Asmir LUCEVIC

İlk ve orta öğrenimini Karadağ’da tamamlayan Asmir Lucevic, hâlihazırda lisans eğitimine Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde devam etmektedir. A. Lucevic örgün eğitimine ek olarak Ankara Üniversitesi’nde Türkçe kursuna katılarak Türkçe Dil Sertifikası almıştır. Ayrıca Türkiye ve Karadağ’da çeşitli kuruluşlarda Karadağ yerel dillerinden Sırpça ve Boşnakça ile Türkçe çevirmen olarak çalışmıştır. Benzer şekilde 2014 yılından bu yana kurucusu olduğu Ankara merkezli “Waw-Teatar” Amatör Tiyatro kulübünün Genel Koordinatörü olarak da görev yapmakta olan A. Lucevic iyi düzeyde İngilizce ve Türkçe dillerini bilmektedir.


İletişim: info@eurasianhouse.net

Gürcüce-Türkçe Çevirmen
Rasul ERİSTAVİ

Gürcistan’da Niko Nikoladze Devlet Hukuk Koleji’nde lise eğitimini tamamlayan Rasul Eristavi, ardından Türkiye’de 1 yıl TÖMER’in Türkçe Dil Kursu’nda katılıp sertifika almıştır. Hâlihazırda Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi görmektedir. Örgün eğitiminin yanı sıra Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde düzenlenen “İnovasyon”, “Kişisel Gelişim” ve “Kalite” kurslarına katılmıştır. Ayrıca bugüne kadar Türkiye ile Gürcistan arasında faaliyet gösteren çeşitli ticari kuruluşlarda çalışmıştır. Anadili Gürcücenin dışında iyi düzeyde Türkçe, orta düzeyde Rusça ve İngilizce bilmektedir.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

St. Petersburg (Rusya) Temsilcisi
Çağrı ADİL

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Çağrı Adil, hâlihazırda Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dünya Politikası Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 2012 yılında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nda staj yapan Ç. Adil, ayrıca Erasmus öğrenci değişim programı aracılığıyla Malta’da da bir dönem öğrenim görmüştür. Ç. Adil Rus dış politikası, Rusya tarihi ve sosyo-kültürel yapısı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

 

İletişim: info@eurasianhouse.net

Hakkımızda
x